Ταινίες


Η "ταινία" που έκοψε και έραψε ο Βασίλης με το υλικό από όταν κάναμε την εξερεύνηση των υπογείων του πανεπιστημίου για να βρούμε χώρο για προβολή.

2 σχόλια: